Reverse Proxy Network Appliance

Powered by

TCP ACCELERATOR ÇÖZÜMLERİ

Teknoloji_Kazanımlar

Bulut teknolojileri ve kontrol edilemez şekilde büyüyen veri, internet trafik hızının kaotik olarak düşmesine neden olmakta, band genişliği ve hız sorunları artarak büyümektedir. Aşırı talep nedeniyle internet ağlarında oluşan sıkışıklık koşulları bandwidth daralmasına ve trafiğin tıkanmasına neden olmaktadır. Bu tıkanıklık ve aşırı bozulma koşulları, mevcut band genişliğinde azalmaya, paket kaybına ve TCP transferinin durmasına neden olur.

İnternet veri trafiği genel olarak TCP ile gerçekleşir ve bu nedenle TCP Hızlandırıcı çözümler yenilikçi ve yüksek katma değerli teknolojiler olarak kabul edilir. Ağ teknolojileri alanında çalışan global şirketlerinin Layer2 ve Layer3 için geliştirdiği ağ optimizasyonu ve TCP Acceleration ürünleri birkaç yıl öncesine kadar internet ağ sistemleri pazarının alternatifsiz çözümleriydi. Ancak, aşırı talep yüklü sıkışık ağlarda oluşan packed drop, loss ve jitter gibi bozulma etkileri artık Layer2 ve Layer3 data link katmanında çözümlenemiyor.

Layer2 ve Layer3 de TCP trafiğini hızlandıracak çözümlerin yerini Layer4 transport katmanında TCP’yi hızlandıran ve band genişliği performansını koruyan yeni TCP Acceleration teknolojisi alıyor. Tayf Teknoloji’nin geliştirdiği TCP Acceleration teknolojisi, Türkiye ile birlikte 20’dan fazla ülkede software ve appliance çözümler olarak pazara sunulmaktadır.

RUNBOX TCP Accelerator Network Appliance

İnternet üzerinde yüksek upload trafiği olan ve bant genişliği kullanan fiziksel ve sanal sunucuların ve istemci bilgisayarların internet trafiğini hızlandıran, sıkışık ve tıkanık ağ koşullarında bant genişliğini koruyan yenilikçi bir teknolojidir.

RUNBOX TCP Accelerator çözümleri, sıkışık/tıkanıklık oluşmuş ağlarda Packet Drop , Loss ve Jitter gibi ağ performansını bozucu etkilere göre TCP trafiğini dinamik olarak hızlandırır. Software ve Network Aplliance çözümleriyle şimdilik 40 GE’ye kadar Throughput hızına bağlı olarak açılan TCP session kapasitesiyle band genişliğini maksimum düzeyde korur. Sunucuların upload trafiği üzerinde en yüksek TCP hız verimini yakalar, internet trafiğinde “non-zero packet loss” performansı sunar. “Cost per bit” maliyetini düşürür.

Kablolu ve kablosuz (3G/4G/5G,WiFi) ağ donanımları ve QoS ile saydamdır, etkileşime girmez. TCP Acceleration çözümlerimiz hem PLR (packet loss rate) hem de RTT (round-trip time) ağ davranışlarına ve band genişliği değişimlerine göre “Dinamik olarak Adaptif” davranır. Hem gerçek zamanlı PLR, hem de RTT geri besleme çevrimi ile ağ iletişimindeki bozulmalara göre TCP trafiğini dinamik olarak hızlandırır.

İnternet üzerinden iletişim hizmeti sunan, içerik sağlayan ve veri transferi yapan tüm sistemlerin upload trafiğini bilinen tüm uygulamalardan daha yüksek performansla hızlandırır ve ağ sorunlarını iyileştirir. CDN, IPTV, PayTV, WEB TV, WEB Hosting, Data Center, Cloud Gaming/GaaS platformları; internet üzerinden Kamu hizmeti sunan kurumlar, eTicaret, Uzaktan Eğitim, Medya, Hastaneler, Turizm işletmeleri, Endüstri / KOBİ şirketleri, Enterprise back-up and recovery servisleri için internet ağ trafiğini bilinen tüm teknolojilere göre logaritmik olarak hızlandıran, yüksek ağ performansı sunan yeni ve üstün bir teknolojidir. 

Sadece transmit Tx (Sender) Sunucu tarafında çalıştığında Sunucu’nun upload trafiğini hızlandırır. Hem Tx (Sender) Server hem de Rx (Destination) Client tarafında çalıştığında hem (Sender) Sunucu’nun hem de (Destination) İstemci’nin upload trafiğini karşılıklı olarak hızlandırır.

Layer2 ve Layer3 ağ sistemleriyle transparent çalışan Soft Appliance ve Network Appliance çözümlerdir. Soft Appliance olarak sanal ya da fiziksel Linux sunucu üzerine kurulur veya Reverse Proxy Network Appliance olarak işletim sistemi bağımsız tüm sunucuların Ethernet çıkışında iç network’e bağlı firewall arkasında ağ aygıtı olarak çalışır.

Gerçek zamanlı video konferans, Gamer vb. kullanıcı uygulamaları için buffering (cache) kullanmaz. Dolayısıyla ilave gecikme yaratmaz.

PoC talepleriniz için; https://www.tayfteknoloji.com.tr/?page_id=7480  istek yapınız.

Menü