Reverse Proxy Network Appliance

Powered by

TCP ACCELERATOR ÇÖZÜMLERİ

Teknoloji_Kazanımlar

TCP, büyük bulut altyapılarında ya da günümüzün kalabalık, aşırı yüklenmiş kablosuz ve kablosuz ağlarında kullanılmak üzere tasarlanmadı. Günümüzün paylaşılan kablolu ve  kablosuz ağlarının çılgınca gelişen doğası göz önüne alındığında, mutsuz ve zarar eden kullanıcı deneyimlerinin artması kaçınılmaz olmuştur.

İnternet ağlarındaki tıkanıklık nedeniyle oluşan ağ bozulmaları TCP trafiğinde aşırı bozulma tepkileri oluşturur. Bu aşırı bozulma mevcut band genişliğinde azalmaya, paket kaybına ve TCP transferinin durmasına neden olur.

TCP LEAD Dynamic Accelerator

İnternet üzerinde yüksek upload trafiği olan ve bant genişliği kullanan fiziksel ve sanal sunucuların ve istemci bilgisayarların internet trafiğini hızlandıran, sıkışık ve tıkanık ağ koşullarında bant genişliğini koruyan yenilikçi bir teknolojidir.

Internet ağlarındaki aşırı trafik nedeniyle bant genişliği talebi arttıkça, ağlarda oluşan packet drop, latency, jitter, noise gibi ağ performansını bozucu etkileri düzeltir, upload ve download TCP trafiğinde yüksek hız ve “en düşük paket kaybı” performansı sunar.

İnternet üzerinden iletişim hizmeti sunan, içerik sağlayan ve veri transferi yapan tüm sistemlerin upload trafiğini bilinen tüm uygulamalardan daha yüksek performansla hızlandırır ve ağ sorunlarını iyileştirir. CDN, IPTV, PayTV, WEB TV, WEB Hosting, Data Center, Cloud Gaming/GaaS platformları; internet üzerinden Kamu hizmeti sunan kurumlar, eTicaret, Uzaktan Eğitim, Medya, Hastaneler, Turizm işletmeleri, Endüstri / KOBİ şirketleri, Enterprise back-up and recovery servisleri için internet ağ trafiğini bilinen tüm teknolojilere göre logaritmik olarak hızlandıran, yüksek ağ performansı sunan yeni ve üstün bir teknolojidir. 

Mevcut iletişim ağlarında herhangi bir donanım değişimi yapılmadan mevcut bant genişliğini koruyarak upload TCP trafiğini %300 üzerinde artırarak “cost per bit” maliyetini düşürür, yeni donanım ve bant genişliği yatırım maliyetinden kurtarır ve karlılığı arttırır.

Sadece transmit Tx (Sender) Sunucu tarafında çalıştığında Sunucu’nun upload trafiğini hızlandırır. Hem Tx (Sender) Server hem de Rx (Destination) Client tarafında çalıştığında hem (Sender) Sunucu’nun hem de (Destination) İstemci’nin upload trafiğini karşılıklı olarak hızlandırır.

Layer2 ve Layer3 ağ sistemleriyle transparent çalışan Soft Appliance ve Network Appliance çözümlerdir. Soft Appliance olarak sanal ya da fiziksel Linux sunucu üzerine kurulur veya Reverse Proxy Network Appliance olarak işletim sistemi bağımsız tüm sunucuların Ethernet çıkışında iç network’e bağlı firewall arkasında ağ aygıtı olarak çalışır.

OSI Layer 4 Transmission/Taşıma katmanında çalışır, kablolu ve kablosuz (2G / 3G / 4G, 5G, WiFi)  ağ donanımları ve QoS ile saydamdır, etkileşime girmez, birlikte çalışır.

Yüklenmiş olduğu Linux işletim sisteminde OSI Stack Layer-4 teki TCP ile gerçek zamanlı olarak haberleşir, iletişim ağındaki bozucu etkiler (packet drop, latency) ile TCP ACK ve RTT verilerine göre paket trafiğini dinamik olarak hızlandırır.

Gerçek zamanlı video konferans, Gamer vb. kullanıcı uygulamaları için buffering (cache) kullanmaz. Dolayısıyla ilave gecikme yaratmaz.

PoC talepleriniz için; https://www.tayfteknoloji.com.tr/?page_id=7480  istek yapınız.

Menü