Fiziksel / Sanal Sunucu veya İstemci Bilgisayarların WAN Portuna bağlı çalışan TCP Dynamic Acceleration Appliance çözümüdür, Tayf Teknoloji’nin TCP LEAD teknolojisini kullanır. 100 Mbit – 1GbE Throughput çıkışı olan Fiziksel / Sanal Sunucu veya İstemci Bilgisayarların 100.000 eş zamanlı TCP oturumu ile 1.000.000 TCP paket trafiğini %400 üzerinde hızlandırır.

Bağlı olduğu sıkışık (oversubscription) ağda Packet Drop , Loss ve Jitter gibi ağ performansını bozucu etkilere göre TCP trafiğini dinamik olarak %400 üzerinde hızlandırır.

Linux veya Windows işletim sistemi ile çalışan Fiziksel veya Sanal Sunucuların/Bilgisayarların 100 Mbit – 1 GbE Throughput ile açılan TCP session sayısındaki artışa bağlı olarak band genişliği performansını geliştirir ve maksimum düzeyde korur. Band genişliğini maksimum seviyede kullanarak ağ trafiği üzerinde en yüksek TCP hız verimini yakalar, internet trafiğinde “non-zero packet loss” performansı sunar. 1 (bir) ve 3 (üç) yıllık Appliance donanım lisansı ile satılır.

OSI Layer 4 Transmission katmanında çalışır, OSI Layer 2 kablolu ve kablosuz (3G / 4G, 5G, WiFi, RF)  ağ donanımları ve QoS ile saydamdır, etkileşime girmez.

TCP Dynamic Acceleration Appliance, PLR hem RTT ağ davranışlarına ve band genişliği değişimlerine göre “Dinamik olarak Adaptif” davranır. Gerçek zamanlı PLR hem RTT geri besleme çevrimi ile ağ iletişimindeki bozulmalara göre mevcut band genişliğini optimize eder.

Aralıklı hızlı TCP bağlantı talebi olan ve hızlı web sayfası yüklemesi gerektiren Turizm işletmeleri, KOBİ ölçekli Mühendislik şirketleri, Eğlence işletmeleri, Mimarlık ve Harita şirketleri, OnLive Gaming / GaaS, Banka Şubeleri, Okullar, Hastaneler, Belediyeler, Medya ve Reklamcılık şirketleri için yüksek hızlı TCP bağlantı sunar, band genişliği performansını maksimum düzeyde korur.

TCP Dynamic Accelerator Appliance çözümü, TCP trafiğini aşağıdaki performans sonuçlarıyla geliştirir ve hızlandırır;

 • Mevcut bant genişliğine ulaşma süresini kısaltma, bant genişliğini maksimum seviyede kullanma,
 • Mevcut bant genişliğini sürdürme ve TCP taşıma hızını geliştirme,
 • Mevcut bant genişliğindeki değişikliklere uyum sağlama,
 • Sıkışık ağlarda paket kaybını önleme,
 • Sıkışık ağlarında tıkanıklığın giderilmesi.
 • Linux/Windows Fiziksel ve Sanal sunucu sistemlerin yükseltme/yenileme maliyetlerinden tasarruf sağlar, eşzamanlı kullanıcı sayısını arttırır,
 • Band genişliğini arttırmak için sürekli yatırım yapmadan ağ verimliliğini ve TCP hızını %400’lere kadar logaritmik olarak geliştirir, yüksek yatırım maliyetlerinden korur,
 • Bant genişliği performansını maksimum düzeyde koruyarak throughput tıkanıklığının neden olduğu Ethernet performans sorunlarını ortadan kaldırır,
 • Layer 2 ve Layer 3 de TCP trafiği hız performansında yetersiz kalan ağ trafiği optimizasyon sistemlerinin çözüm bulamadığı/iyi işleyemediği yüksek çözünürlüklü görüntü, grafik, imaj dosyaları dahil olmak üzere veri transferini hızlandırır, ağ kesintilerinden kaynaklanan veri kaybı, zaman ve hat maliyeti zararlarını iyileştirir,
 • Wi-Fi ağlarda yüksek TCP hızı kazandırır, ağ verimliliği geliştirir,
 • Internet ağ sorunlarından kaynaklı gecikme, TCP bağlantı kopması, veri kaybı vb. servis performansı sorunlarını iyileştirir, eşzamanlı kullanıcı sayısını ve müşteri memnuniyetini arttırır,
 • OnLive Gaming servislerinde Server-Client-Server bant genişliğini performansını korur ve TCP bağlantı hızını arttır,
 • WEB sayfası yükleme sürelerini kısaltır, eşzamanlı kullanıcı sayısını arttırır.
Menü